BG
BG

CORE-T® Kernprincipes

  Alles is Energie

CORE-T® reikt je eenvoudig toepasbare tools aan om stress situaties, verkeerde overtuigingen en programmaties, angsten, fobieën en aandoeningen van de meest uiteenlopende aard het hoofd te bieden en te herprogrammeren.
De hoofdpijlers worden gevormd door MTT (Meridiaan Tap Technieken, lees: EFT),
MR (Matrix-Reïmprinting),
WF (woord Formulering)
BF (Breinpuls Frequentie = werken met Hersengolf Frequenties).
Ook het begrip FS (Frequentie Selectie) maakt een belangrijk deel uit van het CORE-T® concept.


CORE-T® heeft als doel de gebruiker ervan te helpen op doelgerichte en praktische wijze de obstakels op het Pad van het Leven op te ruimen.
Er worden concrete en makkelijk uit te voeren handelingen aangereikt waarbij ik er makkelijkheidshalve van uitga dat je geen nood hebt aan uitgebreide en saaie wetenschappelijke rapporten die de effectiviteit van de aangereikte methoden staven -deze rapporten zijn middels eenvoudig opzoekwerk ten overvloede beschikbaar op het internet- doch bereid bent proefondervindelijk vast te stellen welk effect het op jou heeft.
De programmaties en overtuigingen die ieder van ons sinds de geboorte (en zelfs daarvoor) heeft opgeslagen in het onderbewustzijn en die onbewust ons dagdagelijks handelen bepalen onderkennen, ontdekken en simpelweg herprogrammeren zal bevrijdend werken en de beoefenaar ervan helpen om onbelemmerd en vrij JOUW eigen pad te gaan.

Na jaren van opleidingen allerhande, lezen van boeken en teksten, bestuderen van mechanismen die ons handelen bepalen en zoeken naar de Ultieme Weg tot zelfhulp en het doorgeven van de opgedane inzichten leek de tijd gekomen voor een 'Reis naar Inzicht'.
Dit besluit kwam er na het volgen van de zoveelste cursus in de Herfst van mijn Leven en het bekijken van de stapels mappen met daarin vervat opleiding ABCDE enz... daarbij de vraag stellende:
'hoe krijg ik de essentie van dit alles in Godsnaam ooit tot bij het Grote Publiek?
Het antwoord is simpel als pompwater, namelijk door te beginnen bij het begin en jou, Waarde Reisgezel (M/V), uit te nodigen op deze trip naar De Bron, de Reis naar het Begin.

Mijn favoriete uitspraak van Albert Einstein gaat als volgt:

'Alles is energie, dat is het enige wat echt is. Synchroniseer de frequentie van de realiteit die jij wenst en je zult die gewenste werkelijkheid krijgen.
Er is geen ander weg. Dit is geen filosofie, dit is natuurkunde.'
Dit is tevens het kernprincipe van Frequentie Selectie - Frequency Selection.

Hij stelt ook:
'het veld is de uitvoerende macht van het deeltje' lees: het veld geeft vorm aan de materie.
Denk in deze context bvb aan ijzervijlsel, zie hoe het verandert van vorm wanneer je er een krachtige magneet boven beweegt.

Trekken we nu deze vergelijking door naar bijvoorbeeld de klassieke geneeskunde versus de kwantumfysica dan zien we dat eerstgenoemde de patronen in het ijzervijlsel bestudeert en de tweede het veld (lees: de magneet) bestudeert.

Nauw verweven hiermee onderscheiden we het Placebo effect (het geloof dat een bepaald neutraal iets een helende substantie bevat en vervolgens een positief effect teweeg brengt) en het Nocebo effect (het tegenovergestelde, een negatieve, ziekmakende overtuiging).
Iedere dag geeft de mens zich bewust of onbewust over aan negatieve gedachten, aldus creëert hij zo een gigantisch Nocebo effect.

Dr. Bruce Lipton, wereldvermaard celbioloog stelt
"95% van alle aandoeningen is stress gerelateerd, 100% van alle stress komt door... verkeerde programmaties en overtuigingen".

We onderscheiden het bewust(zijn) denken en handelen en het onderbewust(zijn).
Vergelijken we nu deze twee met bvb een processor in een PC dan kunnen we stellen dat het onderbewuste ongeveer 1.000.000 x krachtiger is dan het bewuste. Combineren we nu deze wetenschap met het gegeven dat we 95 tot 99 % van de tijd functioneren op het onderbewustzijn, kunnen we enkel vaststellen de 'programmatie' van dit onderbewustzijn onnoemelijk belangrijk is voor ons gevoel van welbehagen en onze gezondheid in het algemeen.
Bij iedere gedachte (energie volgt aandacht) dienen we ons af te vragen: 'beïnvloedt deze gedachte, dit denkpatroon, mijn leven positief?'.
Beschouw onze gedachten als kapitaal op de bank voor ons psychisch en fysiek welzijn, ze zijn dus extreem belangrijk voor onze gezondheid.

Beperkingen, verkeerde overtuigingen en programmaties worden dag in, dag uit, ingegeven aan het onderbewustzijn vanaf de dag van onze geboorte.

Ouders, media, school, kerk, gezag, wetgevers, beleidsvoerders, dokters en het...
Energetisch Veld rondom ons!
Ons gehoor pikt informatie op 40 decibel onder ons werkelijk gehoorniveau.
Dit impliceert dat wij dag in dag uit informatie binnenkrijgen waar we niet bewust voor kiezen.
Stel je voor dat je in een supermarkt bent waar twee rijen verder iemand een blik bonen vastneemt en tegen iemand anders zegt
"kijk eens hoe duur deze bonen zijn, het leven wordt onbetaalbaar, de wereld valt uit elkaar" dan... komt dit in jouw onderbewustzijn binnen zonder dat jij je daarvan bewust bent!
Mogelijk heb je ook al eens ervaren dat je, hoewel je goedgemutst binnen ging voor je bezoek aan een vriend/familielid of dergelijke die gehospitaliseerd was, bij het buitenkomen een vaag onbestemd gevoel had, net of er iets aan je 'systeem' kleefde.
Welnu, ook al was het opperbest gesteld met het voorwerp van je bezoek, een hospitaal is nu eenmaal een plek waar, benevens heugelijke gebeurtenissen als geboortes e.d. daar gelaten, veel pijn, lijden en ongemak aanwezig is.
Aangezien we met zijn allen deel uitmaken van het Grote Veld, gecombineerd met het 40 decibel gegeven, is het dus niet meer dan logisch dat er een hoop van wat we gerust mogen benoemen als 'negatieve energie' in je systeem binnenkomt.

In essentie is CORE-T® een virtueel Zwitsers zakmes dat de 'Reiziger' op het pad naar zelfontplooiing -ter verduidelijking; het loslaten van beperkende overtuigingen, van verkeerde programmaties, het leiden van een leven dat het jouwe is het eindelijk toelaten van de ware eigen natuur valt onder de noemer 'Zelfrealisatie'- vanaf dag één van de kennismaking ermee onlosmakelijk bij zich draagt.

Ik geef voordrachten/lezingen, kan hier ook in onderling overleg voor geboekt worden en één-op-één sessies zijn tevens mogelijk.