relationship5
 
 nature 4
 
 japanese cherry blossom 7 father 

 

acutapture.com

Toelichting bij EFT en Matrix-Reïmprinting:

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een niet invasieve- op acupunctuur gebaseerde energetisch/psychologische techniek die inwerkt op meridiaan knooppunten. Deze worden door middel van tikken op 'tappunten' hierbij 'opengezet' om aldus emotionele ladingen van bepaalde negatief ervaarde levensaspecten te ontladen.

Matrix-Reïmprinting (grondlegger: Karl Dawson) zorgt, gebruikmakend van EFT-technieken, voor nog verder loslaten van beperkende (kern-) overtuigingen zoals: vroegere foute kindertijd programmaties en verkeerd ontwikkelde referentiekaders, kleine en grote trauma's die ervoor zorgen dat we allerlei aandoeningen, angsten, fobieën enz... ontwikkelen. Op dit niveau wordt EFT (basis principes zie onder) toegepast in zijn meest efficiënte vorm.
Voor wat betreft Matrix-Reïmprinting is de stelling hieronder van wezenlijk belang:

De wereldvermaarde celbioloog Bruce Lipton, voormalig docent aan Stanford University en gever van voordrachten wereldwijd, stelt dat vijfennegentig procent van alle aandoeningen stressgerelateerd zijn (!). Honderd procent van alle stress is afkomstig van (valse-) overtuigingen en programmaties, opgedaan tijdens ons leven en dan voornamelijk tijdens de eerste zes- tot zeven levensjaren.

Wat, hoe, voor wie en waarop toepasselijk:

EFT: Emotional Freedom Techniques (Emotionele Bevrijdingstechnieken)

Grondleggers: Dr. Roger Callahan (Thought Field Therapy, TFT) en Ir. Gary Craig (Emotional Freedom Techniques, EFT)

EFT is een uiterst hulpzame zelfhulpmethode en een vorm van energiepsychologie die je vrij maakt van negatieve emoties en je weer ruimte geeft om je doelen te bereiken. Eenvoudig verwoord is EFT een unieke versie van acupunctuur, zonder dat daarbij van naalden gebruik wordt gemaakt. Ze vindt haar oorsprong dan ook in het Chinese Neigong. In plaats van naalden te steken stimuleren we de energie meridiaanknooppunten op het lichaam door er op te tappen met de vingertoppen.

'De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring van het energiesysteem in het lichaam'

'Onze onverwerkte negatieve emoties zijn de triggers van lichamelijke pijn en ziekten.'

Wanneer de geestelijke last te zwaar wordt voor het brein zoekt het een uitweg: we ontwikkelen fysieke klachten als hoofdpijn, spierpijn, onpasselijkheid, kortom allerlei ziektes en aandoeningen met ernstige- of minder ernstige symptomen.
Toepassingsgebied: pijncontrole, verslavingen (chocolade, sigaretten, alcohol...), eetstoornissen, onverwerkte emoties, lichamelijke klachten, hulp bij vermageren, trauma, sexueel misbruik, angsten/ fobieën (claustrofobie, agorafobie, vliegangst, lift-, water-, hoogte-, spinnenvrees, spreken voor een groep ...), verbeteren sportprestaties, nervositeit, depressie, hoge bloeddruk, allergieën, hoofdpijn, migraine, symptomen van MS, fybromyalgie enz... Zoals Cary Graig het zelf stelt: probeer het op alles...

EFT is veilig en makkelijk aan te wenden. EFT kan toegepast worden bij kinderen en volwassenen van alle leeftijden. EFT vergt geen gebruik van naalden, er is geen sprake van pijn of invasieve technieken. EFT werkt snel, effectief en geeft vaak permanente resultaten.

EFT is werkzaam op het niveau van het vierde 'besturingssysteem' van ons lichaam, ook gekend als het energie- of meridiaansysteem, dat bestaat naast de drie andere: het bloedvaten- lymfe- en zenuwstelsel.

Verdere inzichten/achtergronden:

Eén van de hoekstenen van de moderne fysica, Einsteins' Relativiteitstheorie, stelt dat krachtvelden de essentie uitmaken van alle materie in de natuur. Deze theorie benadrukt de dualiteit van alle materie. Energievelden en fysieke materie zijn beide manifestaties van hetzelfde. Volgens Einstein is het energieveld dominant en bevat het de 'enige echte realiteit'.

EFT werkt op dit 'energieveld', meer zelfs: wij hebben het vermogen in ons om dit 'veld' te transformeren (Matrix-Reïmprinting)

Vaak wordt een energetische benadering afgedaan als zweverig zeker als het geneeskunde betreft. Toch kunnen we vaststellen dat biologisch onderzoek zonder toepassing van de wetten van de fysica niet constructief noch wetenschappelijk is. Op het diepste onderzoekingsniveau kom je steeds terecht bij de fysica.

Geen enkele wetenschapper zal het belang van energievelden in de fysiologie van het lichaam ontkennen. Iedere cel is omgeven door een elektromagnetisch energieveld die bepalend is voor de celfunctie. De conventionele, Westerse geneeskunde heeft lang het belang niet ingezien van deze energievelden, maar in de oosterse geneeskunde nemen ze een centrale plaats in. In China wordt energie aangeduid als 'Chi'. Een normale stroom van Chi is onontbeerlijk voor een goede gezondheid. Ziekte wordt veroorzaakt door een verstoorde stroom. Meer dan 5000 jaar terug werd in de Oosterse geneeskunde dit systeem bestudeerd en werden de energiebanen in kaart gebracht. EFT werkt net als de traditionele Chinese geneeskunde op deze meridianen.

Dit maakt het mogelijk om emotionele en fysieke vrijheid in ons leven te manifesteren. Het is de bedoeling om binnen het concept EFT, de verbinding tussen geest en lichaam te stimuleren en terug in balans te brengen. Op deze manier wordt ten volle het potentieel geactiveerd dat zorgt voor verandering, genezing en succes. Kortom ' Emotionele Vrijheid', 'Fysieke Vrijheid' en 'Prestatie Vrijheid'.

Stelt u voor hoe het moet zijn om de touwtjes van uw gezondheid, succes en welzijn in handen te hebben en het leven te kunnen leiden dat u wenst en dit in volledige harmonie!

Geest - Lichaam complex:

Verandering is een essentieel onderdeel van het leven en zodoende onvermijdelijk. Genezen is een vorm van verandering: van een toestand van ziekte of ongemak naar een toestand van gezond-zijn en wel-zijn. Ons lichaam bezit een perfect genezingssysteem. Uitgerust met dit zelfregulerende vermogen, bezit het lichaam oneindig veel mogelijkheden om onder talloze omstandigheden ideaal te reageren. Het identificeert- en elimineert dagelijks op efficiënte wijze toxines, bacteriën en zelfs kankercellen. Tevens is het mogelijk om gelijk welke medicatie (pijnstillers, antibiotica, antidepressiva enz....) te produceren, terwijl de dosering steeds correct is aangepast, op tijd wordt toegediend en dit alles met minimale of geen enkele bijwerking.
Belangrijk is in te zien dat dit schitterende genezingssysteem enkel naar behoren kan functioneren indien ons lichaam en onze geest met elkaar in harmonie zijn. Negatieve emoties en limiterende geloofsovertuigingen/denkpatronen zijn de twee meest voorkomende factoren die ons weerhouden om te veranderen, te genezen of succes te hebben. Angst, woede, verdriet of een negatief zelfbeeld kunnen uitspraken ontlokken zoals "ik kan dit niet" of "ik verdien dit niet". Aldus vormen er zich obstakels om ten volle te leven en onze doelen te bereiken.

Bovendien tonen heel wat medische studies aan dat negatieve emoties een significante rol spelen in het ontstaan van hartkwalen, chronische pijn, auto-immuunziekten en kanker. Daartegenover kunnen positieve gedachten en een optimistisch denkkader het genezingsproces ondersteunen en verbeteren.

De ontdekking van neurotransmitters levert wetenschappelijk bewijs voor het geest-lichaam complex. Neurotransmitters zijn kleine proteïnen, die vrijkomen bij bepaalde gedachten en gevoelens. De celfunctie van iedere cel in ons lichaam wordt door deze eiwitten gecontroleerd. Verdere studies wijzen op een directe link tussen de begin- en eindpunten van meridianen met de neurotransmitters. Voorbeelden zijn:

Maag- en miltmeridiaan: histamine. Lever- en galmeridiaan: acetylcholine. Blaas- en niermeridiaan: serotonine. Conceptievat en gouverneursvat: dopamine. Hart- en dunne darmmeridiaan: noradrenaline.

Innerlijk Vrij

Emotional Freedom Techniques
"...via acuTAPtuur naar innerlijke bevrijding..."
"...het vermogen om het innerlijke zelf te bevrijden is een kosmisch geschenk voor de mens..."

(M.V.)

Disclaimer: Ik ben geen psycholoog, psychotherapeut, arts, of gelicencieerd gezondheidswerker. Mijn taak wordt best omschreven als intuïtieve mentor/coach/begeleider en gecertificeerd EFT-Master-Practitioner en Matrix Reimprinting Practitioner. De informatie op deze pagina, inclusief ideeën, suggesties, technieken en andere materialen, is van educatieve aard, dient uitsluitend als algemene informatie/leidraad en is derhalve niet bedoeld om medisch- of psychologisch advies te vervangen. Deze informatie is dus geen plaatsvervanger op welke wijze dan ook voor ziekten en/of aandoeningen welke medische zorg en medicatie vereisen. EFT geeft ook geen garanties. Onderzoek toont aan dat er tot negentig procent succesratio is, dit betekent tevens dat er dus een marge blijft waar geen resultaat geboekt wordt. Gebruik EFT dan ook nooit als vervangingsmiddel voor een acute medische behandeling, hoewel het fantastische resultaten oplevert. De informatie over energietechnieken is tot dusver nog niet 100% wetenschappelijk bewezen en dient in die optiek nog steeds als experimenteel beschouwd te worden.