relationship5
 
 nature 4
 
 japanese cherry blossom 7 father 

 

acutapture.com


Matrix Reimprinting, een woordje uitleg:

Matrix Reimprinting is ontstaan vanuit EFT (Emotional Freedom Techniques) en gebruikt dezelfde techniek (het tikken of tappen op Meridiaan knooppunten). Bij EFT wordt er een Associatie gemaakt, terwijl Matrix gericht is op Dissociatie. Beiden bieden ongelimiteerde mogelijkheden en werken complementair bij de behandeling van allerlei aandoeningen/ziektes/beperkingen/stressituaties van de mens.
Met EFT ontladen we verder de emotionele intensiteit (verdriet, woede, hulpeloosheid, afhankelijkheid, ontreddering...) van een -al dan niet intens- traumatiserende negatieve ervaring uit het verleden. Het resultaat hiervan is dat je terug kunt denken aan diezelfde ervaringen zonder het (her-)beleven van de hierboven beschreven emotionele lading. Mensen ervaren dit als enorm bevrijdend. Bijkomend voordeel is dat we zo verlost raken van diezelfde beladen negatieve herinneringen, deze houden immers ons hele systeem in een gespannen stresstoestand.

Matrix Reimprinting gaat echter nog een stap verder: de herinnering zelf wordt letterlijk 'getransformeerd', er wordt er iets 'in de plaats' gesteld. Vergelijk het met een doos waarin we een bepaalde -als negatief ervaren- herinnering hebben weggestopt. EFT haalt de 'lading', de 'inhoud' dus, uit de doos. Matrix vervangt diezelfde -veelal zwaar beladen- inhoud door een nieuwe, welke door de ECHO (Energetic Consciousness Hologram) van de ontvanger zelf bepaald- en door deze als enorm bevrijdend ervaren wordt. (Het begrip 'ECHO' betekent vrij vertaald 'Energetisch Bewust Hologram', waarmee verwezen wordt naar het jongere zelf op het moment van de gebeurtenis).
Deze methode stelt ons in staat om in een herinnering terug te keren. Daar worden we in staat gesteld om alles, maar dan ook letterlijk alles, te 'transformeren'. In de Matrix bestaan geen grenzen, geen limieten, net zoals de tijd er niet bestaat. We kunnen ook hulpbronnen inbrengen (ouders, andere familieleden, vrienden, wetsdienaars enz...). the sky (and far beyond-) is the limit...

Zoals de grondlegger Karl Dawson zelf het stelt: 'Rewrite your past, transform your future' (Herschrijf je verleden, transformeer je toekomst).

Matrix Reimprinting is intussen een begrip geworden in de Engelstalige landen. Gary Graig, grondlegger van EFT, stelt zelf dat EFT de fundering vormt van de eerste Moderne Psycho Energetische Wolkenkrabber, een
baanbrekende (r-)evolutie in de nieuwe benadering van menselijke ziektes en aandoeningen. Matrix Reïmprinting voert de mens met de snelheid van het licht doorheen vele verdiepingen ervan en tilt hem zo naar een Hoger Bewustzijn inzake het grenzeloos zelfhelend vermogen van het Onderbewustzijn.

Het boek Matrix Reimprinting using EFT van Karl Dawson en Sasha Allenby werd in 2010 gepubliceerd door HAY house en is tot op heden vertaald in 9 talen. Voor meer info zie de officiële website: MatrixReimprinting.com

Zie ook het document 'EFT & Matrix wetenschappelijk ' (In de Engelse taal)